Odpowiadający zasób

Przedstawienie funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej

Składa się z zasobów:

Oś symetrii funkcji kwadratowej i postać iloczynowa

Postać ogólna i iloczynowa funkcji kwadratowej

Przedstawienie funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej (I)

Przedstawienie funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej (II)

Postać kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej

Sprowadzanie funkcji kwadratowej do postaci kanonicznej (I)

Sprowadzanie funkcji kwadratowej do postaci kanonicznej (II)

Sprowadzanie funkcji kwadratowej do postaci kanonicznej (III)