Odpowiadający zasób

Konkurencja niemal doskonała

Rynek niemal doskonale konkurencyjny

Jest częścią zasobu

Formy rynku