Odpowiadający zasób

Monopol

Jest częścią zasobu

Formy rynku