Odpowiadający zasób

Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego

Jest częścią zasobu

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw