Odpowiadający zasób

Funkcja kwadratowa i jej wykres

Składa się z zasobów:

Spadek swobodny w próżni

Funkcje y = x2; y = -x2

Funkcje y = ax2

Funkcje y = ax2 + q

Funkcje y = ax - p2

Funkcje y = ax - p2 + q

Postać ogólna funkcji kwadratowej

Postać iloczynowa funkcji kwadratowej, cz. 1

Postać iloczynowa funkcji kwadratowej, cz. 2

Trzy postacie funkcji kwadratowej