Odpowiadający zasób

Funkcja kwadratowa z jednym parametrem

Szukanie paraboli

Gra

Jest częścią zasobu

Funkcja kwadratowa i jej wykres