Odpowiadający zasób

Przykład funkcji kwadratowej

Konstrukcja geometryczna paraboli

Najprostsza funkcja kwadratowa

Funkcja kwadratowa z jednym parametrem

Szukanie paraboli

Gra

Funkcja kwadratowa z jednym parametrem i jedną wartością stałą

Szukanie paraboli

Gra

Translacja funkcji kwadratowej wzdłuz osi x

Gra

Postać ogólna funkcji kwadratowej

Gra

Funkcje kwadratowe w postaci iloczynowej

Funkcje kwadratowe w postaci iloczynowej

Trzy postacie funkcji kwadratowej

Jest częścią zasobu

Funkcja kwadratowa i jej wykres