Odpowiadający zasób

Funkcje y = ax - p2 + q

Postać iloczynowa funkcji kwadratowej, cz. 2

Jest częścią zasobu

Funkcja kwadratowa i jej wykres