Odpowiadający zasób

Podaż i prawo podaży

Jest częścią zasobu

Funkcjonowanie rynku