Odpowiadający zasób

Równanie stanu dla gazu doskonałego

Składa się z zasobów:

Równanie stanu dla gazu

Parametry stanu gazu

Prawa gazowe a równanie stanu gazu

Wykresy procesów gazowych

Prawo Avogadro

Liczebność materii

Gaz doskonały a gazy rzeczywiste