Odpowiadający zasób

Prawo Avogadro

Jest częścią zasobu

Równanie stanu dla gazu doskonałego