Odpowiadający zasób

Przemiany gazowe

Składa się z zasobów:

Przemiany gazowe

Zależność ciśnienia i objętości

Izoterma gazu

Izotermy

Zależność temperatury i ciśnienia

Izochora gazu

Izochory

Zależność temperatury i objętości

Przemiany izobaryczne