Składa się z zasobów:

Istota ruchu obiegowego Ziemi

Pory roku

Wysokość górowania Słońca

Strefy oświetlenia Ziemi

Kalendarz