Składa się z zasobów:

Metody badań wnętrza Ziemi

Ogólna budowa wnętrza Ziemi

Budowa skorupy ziemskiej

Budowa płaszcza Ziemi

Budowa jądra Ziemi