Składa się z zasobów:

Pojęcie minerału

Rozpoznawanie minerałów

Skały magmowe

Skały osadowe

Skały metamorficzne