Składa się z zasobów:

Jak powstał Wszechświat? – Teoria Wielkiego Wybuchu

Gromady galaktyk, galaktyki i gwiazdy

Umowny podział nieba

Słynni badacze kosmosu

Współczesne obserwacje przestrzeni kosmicznej