Składa się z zasobów:

Metody badań przeszłości Ziemi

Prekambr

Paleozoik

Mezozoik

Kenozoik