Odpowiadający zasób

Konstruowanie wykresu funkcji sinus

Charakterystyczne punkty na wykresie funkcji sinus

Jest częścią zasobu

Wykresy funkcji trygonometrycznych