Odpowiadający zasób

Siła grawitacji

Składa się z zasobów:

Siła grawitacji

Księżyc na orbicie

Ciała niebieskie

Doświadczenie Cavendisha

Io

Europa

Ganimedes

Phobos

Deimos

Mars

Oddziaływania grawitacyjne między piłkami

Porównanie sił grawitacji z siłami tarcia

Masa punktowa

Pole grawitacyjne

Dom w wesołym miasteczku