Odpowiadający zasób

Jama ustna – początkowy odcinek układu pokarmowego

Uzębienie człowieka