Odpowiadający zasób

Wstępne trawienie pokarmu w żołądku