Odpowiadający zasób

Trawienie chemiczne, enzymy trawienne

Hydroliza skrobi

Hydroliza DNA

Hydroliza tłuszczu

Hydroliza skrobi