Odpowiadający zasób

Czasy Aleksandra Wielkiego

Składa się z zasobów:

Hellada i Macedonia na przełomie V/IV w. p.n.e.

Początki macedońskiej potęgi na Półwyspie Bałkańskim

Podboje Aleksandra II Wielkiego

Śmierć Aleksandra Wielkiego i początek epoki hellenistycznej

Czasy Aleksandra Wielkiego – test