Odpowiadający zasób

Zmysł równowagi – podstawy budowy