Składa się z zasobów:

Atom

Jądro atomu

Elektryzowanie ciał

Oddziaływanie ładunków

Ładunek jądra atomu

Przewodniki i izolatory

Ładunek elementarny