Składa się z zasobów:

Liczby naturalne

Działania na liczbach naturalnych

Liczby całkowite

Działania na liczbach całkowitych

Liczby wymierne

Skracanie i rozszerzanie ułamków

Ułamki niewłaściwe i liczby mieszane

Liczby wymierne na osi liczbowej

Porównywanie liczb wymiernych