Odpowiadający zasób

Linie pola magnetycznego

Składa się z zasobów:

Pole wokół przewodu prostoliniowego

Indukcja pola

Dodawanie się pól

Pole pętli

Pomiar indukcji pola Ziemi

Pole cewki

Elektromagnes