Odpowiadający zasób

Pole magnetyczne przewodu kołowego

Pole magnetyczne przewodu kołowego

Reguła N/S

Jest częścią zasobu

Pole wokół przewodów z prądem