Odpowiadający zasób

Elektromagnes

Właściwości przyciągające elektromagnesu

Jest częścią zasobu

Pole wokół przewodów z prądem