Odpowiadający zasób

Indukcja pola

Jest częścią zasobu

Linie pola magnetycznego