Składa się z zasobów:

Ćwiczenia słuchowe – praca z tekstem

Ćwiczenia słuchowe – praca z tekstem