Odpowiadający zasób

Zależność prędkości fali od jej długości

Jest częścią zasobu

Fale mechaniczne