Odpowiadający zasób

Fale mechaniczne

Składa się z zasobów:

Fale na wodzie

Fakir i wąż

Prędkość fali

Rodzaje fal

Fala podłużna

Fala poprzeczna

Trzęsienie Ziemi

Skutki trzęsienia Ziemi

Przykładowe tory fal sejsmicznych

Akustyka

Zależność prędkości fali od jej długości