Odpowiadający zasób

Stężenie jonów w roztworze

Jest częścią zasobu

Stężenie