Odpowiadający zasób

Moduł

Składa się z zasobów:

Co to jest moduł?

Arytmetyczna definicja modułu

Własności modułu

Funkcja wartości bezwzględnej

Równania z modułem

Graficzne rozwiązanie równości z modułem

Moduł i przedziały

Nierówności z modułem

Moduł funkcji

Ćwiczenia