Jest częścią zasobu

Mol - jednostka liczności materii