Składa się z zasobów:

Przypomnienie wiadomości o ruchu drgającym

Drgania wielu punktów

Rozchodzenie się fali mechanicznej

Długość fali

Długość fali (2)

Punkty drgające w tej samej lub przeciwnej fazie

Jakie drgania mogą wykonywać elementy ośrodka?

Fale mechaniczne i elektromagnetyczne