Składa się z zasobów:

Kondensator

Pole elektryczne kondensatora

Pojemność kondensatora

Jednostka pojemności