Odpowiadający zasób

Cząstki α

Wyprowadzenie wzoru

Jest częścią zasobu

Promieniowanie jądrowe