Składa się z zasobów:

Metale

Przepływ prądu

Opór przewodnika a jego długość

Opór przewodnika a jego grubość

Opór właściwy

Opór przewodnika

Opornica suwakowa