Składa się z zasobów:

Chwilowe bieguny magnetyczne

Pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem

Reguła prawej dłoni

Pole magnetyczne wokół pętli kołowej z prądem

Solenoid

Elektromagnes

Wytwarzanie pola magnetycznego

Ramka z prądem w polu magnetycznym

Reguła trzech palców

Silnik elektryczny

Amper