Jest częścią zasobu

Oddziaływanie pola magnetycznego na przewodniki z prądem