Odpowiadający zasób

Organizacja pracy i zarządzanie małą firmą

Składa się z zasobów:

Zysk w działalności gospodarczej

Mała firma

Praca zespołowa w małej firmie

Zarządzanie firmą

Jak kierować firmą i pracownikami