Odpowiadający zasób

Styl demokratyczny w kierowaniu zespołem

Styl autokratyczny w kierowaniu zespołem

Styl liberalny w kierowaniu zespołem

Jest częścią zasobu

Organizacja pracy i zarządzanie małą firmą