Składa się z zasobów:

Oś symetrii figury

Figury osiowo symetryczne

Symetria względem prostej

Figury symetryczne względem prostej

Symetria osiowa w prostokątnym układzie współrzędnych

Symetria względem punktu

Rysowanie figur symetrycznych względem punktu

Symetria względem początku układu współrzędnych