Odpowiadający zasób

Drgania

Składa się z zasobów:

Ruch harmoniczny

Drgania a ruch po okręgu

Wykresy ruchu harmonicznego

Zależność wychylenia, prędkości  i przyspieszenia od czasu

Zależność prędkości od wychylenia

Związek przyspieszenia z wychyleniem

Drgania ciężarka na sprężynie

Skok na bungee