Odpowiadający zasób

Tworzenie wykresu wychylenia od czasu

Wykresy ruchu harmonicznego

Faza

Jest częścią zasobu

Drgania