Odpowiadający zasób

Drgania

Składa się z zasobów:

Przykłady ruchu harmonicznego

Analogia ruchu harmonicznego do ruchu po okręgu

Tworzenie wykresu wychylenia od czasu

Wykresy ruchu harmonicznego

Faza

Wychylenie w ruchu harmonicznym

Figury Lissajous

Prędkość w ruchu harmonicznym

Przyspieszenie w ruchu harmonicznym

Ciężarek na sprężynie

Drgania swobodne

Drgania swobodne