Odpowiadający zasób

Obliczanie pH

Obliczanie stężenia jonów wodorotlenkowych

Stężenie jonów wodorotlenkowych a pH

Jest częścią zasobu

pH jako miara kwasowości roztworu