Odpowiadający zasób

Tworzenie tlenków

Jest częścią zasobu

Zmiana właściwości chemicznych pierwiastków wzdłuż okresu